Skok na navigaci
Geologické mapy > Mapy na internetu > Geologické mapy ČR > Geologie, radon a geologická mapa Hvozdec u Veverské Bítýšky

Geologie, radon a geologická mapa Hvozdec u Veverské Bítýšky

Vyhledali jste správně místo, které vás zajímá? Orientační poloha Hvozdec u Veverské Bítýšky v mapě OpenStreetMap

Geologie, geologické mapy ale i další zajímavé informace pro katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky (k.ú. 650307), obec Hvozdec, pověřená obec Kuřim, obec s rozšířenou působností Kuřim, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj. Na orientační mapce vpravo si můžete ověřit, zda-li jste si vybrali správné katastrální území.

Prostřednictvím odkazů umístěných níže na této stránce získáte snadný a rychlý přístup napříkad k těmto informačním zdrojům:
Tato stránka tedy slouží jako nezávislý internetový rozcestník, který Vás na následujících odkazech uvedených níže velmi jednoduše, přímo a rychle navede na mapové výstupy a zajímavé informační zdroje - především geologické provozované Českou geologickou službou a v menší míře pak i další negeologické zajímavé zdroje provozované dalšími institucemi.

Geologické mapy Hvozdec u Veverské Bítýšky k prohlížení on-line

Na mapovém serveru České geologické služby jsou pro katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky on-line přístupné například následující geologické mapy, které zobrazjí geologickou stavbu a geologické složení. Odkazy na geologické mapy publikované na serverech České geologické služby pro Hvozdec u Veverské Bítýšky - Hvozdec:

Podrobná geologická mapa 1 : 50 000 - místní geologické poměry

Tato podrobná geologická mapa pro Hvozdec u Veverské Bítýšky doplněná podrobnou legendou reprezentuje místní geologické poměry.

Zobrazit výřez podrobné geologické mapy pro Hvozdec u Veverské Bítýšky včetně legendy
Přiblížit Hvozdec u Veverské Bítýšky v pokročilejší mapové aplikaci Geologické mapy 1:50 000

Přehledná geologická mapa 1 : 500 000 - geologie širšího okolí

Na této mapě je možné zjistit polohu obce Hvozdec v rámci geologické stavby širšího okolí a příslušnost obce k některému ze základních geologických celků ČR.

Přiblížit Hvozdec u Veverské Bítýšky v pokročilejší mapové aplikaci Geovědní mapy 1:500 000
Zobrazit prostý výřez geologické mapy širšího okolí se středem v Hvozdec u Veverské Bítýšky

Geologická mapa a významné geologické lokality v okolí

Pomocí této geologické mapy se zvýrazněnými významnými geologickými lokalitami zjistíte zda-li se v obci Hvozdec či v jejím okolí nachází některé významné geologické lokality s odkazy na jejich popis.

Přiblížit Hvozdec u Veverské Bítýšky v pokročilejší mapové aplikaci Významné geologické lokality
Zobrazit výřez geologické mapy s vyznačením významných lokalit pro Hvozdec - je-li v oblasti nějaká významná lokalita pak přímo v legendě pod mapou naleznete přímý odkaz na podrobný popis.

Další či jiné druhy geovědních a geologických map pro katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky, obec Hvozdec lze prostřednictvím internetu získat i dalšími způsoby.

Radonová mapa, radon a radonové riziko v Hvozdec u Veverské Bítýšky

Česká geologická služba dále poskytuje pro katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky orientační informace ohledně radonového rizika a to ve formě radonových map i automaticky generovaných orientačních radonových posudků - obojí dostupné on-line (posudky momentálně mimo provoz - připravuje se nová služba).

Tyto informace jsou však odvozeny ze statistického zpracování dat z měření v určitém měřítku a proto jsou poskytované údaje pouze orientační a v žádném případě nenahrazují provedení lokálního průzkumu a měření. Odkazy na radonové informační zdroje České geologické služby:

Orientační mapa radonového indexu podloží 1 : 50 000

Tato mapa alespoň orientačně naznačuje míru radonového rizika z geologického podloží prostřednictvím radonového indexu podloží.

Zobrazit prostý výřez orientační radonové mapy pro Hvozdec u Veverské Bítýšky včetně legendy
Přiblížit Hvozdec u Veverské Bítýšky v pokročilejší mapové aplikaci Komplexní radonová informace

Bližší informace o radonových mapách a posudcích, radonovém riziku a měření radonu naleznete na stránce věnované radonu, radonovým mapám a posudkům v okrese Brno-venkov.

Další geovědní informační zdroje pro Hvozdec u Veverské Bítýšky, Hvozdec

Geologické zajímavosti pro Hvozdec u Veverské Bítýšky a okolí

Pro širokou veřejnost může být velmi zajímavá mapa geologických zajímavostí (například přirozené geologické útvary, jeskyně a krasové útvary, sesuvy, propady, pozůstatky po lidské činnosti - například těžbě či celé národní geoparky). Nejedná se o geologickou mapu, poloha geologických zajímavostí je vyznačena v klasické nebo letecké mapě, proto je tato aplikace vhodná pro širokou veřejnost.

Zobrazit mapu geologických zajímavostí pro Hvozdec u Veverské Bítýšky a okolí

Současné i historické fotografie Hvozdec u Veverské Bítýšky a okolí

Fotoarchiv České geologické služby obsahuje tisíce on-line přístupných současných i historických fotografií především s geologickou tematikou. Kliknutím na následující odkaz můžete zkusit vyhledat současné i historické snímky pro Hvozdec - Hvozdec u Veverské Bítýšky a okolí.

Fotografie Hvozdec u Veverské Bítýšky a okolí ve Fotoarchivu České geologické služby

Ne všechny fotografie ve Fotoarchivu České geologické služby jsou však přesně lokalizovány souřadnicemi. Zejména historické fotografie souřadnice nemají a jsou navázány pouze na okres a pro vyhledání i takových fotografií je vhodné prohlížení fotografií dle okresu Brno-venkov.

Fotografie z celého okresu Brno-venkov ve Fotoarchivu České geologické služby

Geologie Hvozdec u Veverské Bítýšky a okolí v lokalizační aplikaci ČGS

Zajímá-li vás z hlediska geologického složení a stavby konkrétní místo v katastrálním území Hvozdec u Veverské Bítýšky nebo v jeho blízkém okolí, můžete si váš konkrétní bod zájmu nastavit v lokalizační a mapové aplikaci České geologické služby a přímo k němu si pak nechat zobrazit příslušné geologické mapy či další informace.

Geologie Hvozdec u Veverské Bítýšky v lokalizační a mapové aplikaci České geologické služby

Další zajímavé negeologické zdroje pro Hvozdec u Veverské Bítýšky, Hvozdec

Katastrální mapa Hvozdec u Veverské Bítýšky, obec Hvozdec

Potřebujete-li nahlédnout do katastrální mapy pro katastrální území Hvozdec u Veverské Bítýšky, obec Hvozdec můžete využít on-line bezplatnou službu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Nahlížení do katastru nemovitostí, kde je možné volně nahlížet také do katastrálních map ČR.

Katastrální mapa pro Hvozdec u Veverské Bítýšky, obec Hvozdec (po otevření mapy je nutné dostatečně přiblížit požadované území - katastrální mapy se zobrazují až při dostatečném přiblížení)

Český úřad zeměměřický a katastrální zpřístupňuje nejen katastrální mapy ve speciálním "formátu", který pak využívají další servery, které mohou nabízet kombinování katastrálních map s jinými mapovými podklady jako například: Katastrální mapa Hvozdec u Veverské Bítýšky na serveru iKatastr

Historické a archivní mapy pro Hvozdec u Veverské Bítýšky

Zajímají-li vás také historické a archivní mapy, pak určitě nahlédněte do on-line archivu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru http://archivnimapy.cuzk.cz. On-line archiv například zpřístupňuje Císařské otisky, což jsou v podstatě historické katastrální mapy z 19. století.

Je-li pro vás vyhledávání na stránkách archivu složité můžete využít následující přímý odkaz směřující na Výsledek vyhledávání archivních map pro střed katastrálního území Hvozdec u Veverské Bítýšky a můžete si rovnou začít archivní mapy prohlížet. Chcete-li archivní mapy pro jiné místo než střed katastrálního území, pak vstupte do zjednodušeného výběru archiválií, v něm si přibližte mapu na zájmové území a jednoduchým klikem v mapě si vyvoláte výpis nalezených archiválií pro vámi nakliknuté místo.

Podrobné historické letecké mapy (ortofotomapy)

Česká informační agentura životního prostředí provozuje aplikaci pro evidenci kontaminovaných míst jejíž součástí je i podrobná historická letecká mapa celé ČR. Tyto přes 50 let staré historické mapy jsou navíc v rozlišení srovnatelném se stávajícím leteckými mapami přístupnými na internetu.

Podrobné historické i současné letecké snímky

Letecké mapy se vytváření zpracování jednotlivých letecky pořízených snímků - tzv. leteckých měřických snímků. Na serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je možné na tyto jednotlivé snímky nahlížet a objednávat si jejich kopie. Jedná se o jednotlivé snímky ještě před tím než se z nich složí "celistvá" - tzv. "bezešvá" letecká mapa.

Tyto snímky jsou pořizovány s velkým překryvem a proto jedno místo často naleznete na více snímcích - čím více je ke středu snímku tím je menší zkreslení (zkreslení snímků se při sestavení celistvé letecké mapy odstraňuje korekcemi).

K dispozici jsou jak letecké snímky ze současnosti ale také jsou postupně digitalizovány historické letecké snímky (od 30. let 20. století).

Výběr leteckých měřických snímků pro Hvozdec u Veverské Bítýšky, Hvozdec - po otevření mapy klikněte do mapy na místo, které vás zajímá, a pro toto místo se vám následně zobrazí dostupné letecké měřické snímky, na kterých je vámi nakliknuté místo zachyceno, včetně možnosti prohlédnutí těchto snímků.

Je-li tento postup pro vás komplikovaný pak můžete ještě využít přímý odkaz na výsledek vyhledávání leteckých měřických snímků pro střed katastrálního území Hvozdec u Veverské Bítýšky, kde již uvidíte odkazy na jednotlivé snímky včetně data jejich pořízení; kliknutím na číslo snímku si jej můžete prohlédnout.

Otevřená mapa OpenStreetMap a odvozené mapy pro Hvozdec u Veverské Bítýšky

OpenStreetMap.org je otevřená a svobodná mapa vytvářená dobrovolníky (podobně jako Wikipedia) jako alternativa k dalším mapovým službám na internetu. V územích s vyšší aktivitou dobrovolných mapperů je tato mapa přesněšjí a kvalitnější než klasické běžně známé mapové služby.

Díky tomu, že data z OpenStreetMap obsahuje spoustu dat a informací, z nichž mnohé se ani nezobrazují na "výchozí" mapě projektu, a že kdokoliv může data bezplatně využívat (při dodržení podmínek licence) jsou zajímavé některé služby vytvořené nad daty OpenStreetMap jako například:

Další odkazy na další internetové mapy pro Hvozdec u Veverské Bítýšky, Hvozdec jsou k dispozici v aplikaci GeoHack

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]