Skok na navigaci
Geologické mapy > Zakoupení map

Zakoupení geovědních a geologických map

Geologické mapy, které byly vydány ať již v papírové či elektronické formě je možné koupit v internetovém obchodě České geologické služby, v kamenné prodejně České geologické služby v Praze na Klárově a v omezené míře i na některých dalších pobočkách.

V prodeji jsou jak mapy celé republiky v malém měřítku, kdy je území celé ČR zobrazeno na jednom mapovém listu, tak i jednotlivé mapové listy zobrazující menší území ve větších měřítkách. K dispozici jsou různé druhy map (nejen tedy geologické mapy, ale i různé další druhy geovědních map).

Jednotlivé tištěné geologické a geovědní mapy k zakoupení

Jako jednotlivé mapy jsou k dispozici buď mapy celé ČR v malých měřítkách, kdy se celé území vejde na jednu mapu, a nebo regionální geologické mapy zaměřené na určité ucelené regiony (chráněná území ČR, turistické oblasti a podobně).


Nová geologická mapa ČR 1:500 000 vydaná v roce 2007

V roce 2007 vydala Česká geologická služba po čtyřiceti letech novou kompletně digitálně zpracovanou geologickou mapu České republiky v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí. Mapa je určena nejen geologům, své uplatnění nalezne jistě i při výuce geologie a dobřě poslouží i širší zasvěcené veřejnosti.

Více informací | Náhled mapy | Zakoupit mapu v internetovém obchodě

Soubory tištěných map vydávaných po mapových listech

Různé druhy geovědních a geologických map v měřítkách větších než 1:500 000 (například mapy v měřítkách 1:200 000, 1:50 000 a 1:25 000) jsou vydávány po jednotlivých mapových listech, které na sebe vzájemně navazují a pokrývají tak celé území ČR.

Ne vždy jsou však pro příslušný druh mapy a měřítko vydané či dostupné všechny mapové listy - u některých druhů map a měřítek byla například zmapována zatím jen část území ČR. Ilustační obrázek například naznačuje dostupnost půdních map 1:50 000 v roce 2009.

V katalogu geologických map [PDF] si můžete snadno zjistit jaké mapové listy jsou pro vámi požadovaný druh mapy a měřítko v rámci ČR k dispozici a případně také i jejich ceny. Příslušné mapové listy lze objednat prostřednictvím obchodu České geologické služby.

Pro rychlé zjištění jaké konkrétní mapy a mapové listy jsou dostupné pro vámi požadované místo můžete využít i tyto stránky. Stačí když si v sekci Geologické mapy ČR nalistujete požadované katastrální území a zvolíte příslušný odkaz pro výpis dostupných map k prodeji. Takto se dostanete k výpisu dostupných map pro vybranou lokalitu v obchodě České geologické služby, kde si budete moci takto vyhledané mapy rovnou objednat.


Geovědní a geologické mapy ČR v měřítku 1:200 000

 • geologické mapy
 • hydrogeologické mapy včetně vysvětlivek (vysvětlivky také online v digitálním archivu ČGS)
 • mapy chemismu podzemních vod
Podrobnější přehled a informace na stránkách České geologické služby

Geovědní a geologické mapy ČR v měřítku 1:50 000

 • geologické mapy
 • hydrogeologické mapy
 • mapy chemismu podzemních vod
 • mapy geofyzikálních indikací a interpretací
 • mapy ložisek nerostných surovin
 • inženýrskogeologické mapy
 • mapy geochemické reaktivity hornin
 • půdní mapy
 • půdně-interpretační mapy
 • mapy geochemie povrchových vod
 • mapy geofaktorů životního prostředí – střetů zájmů
 • mapy geofaktorů životního prostředí – významných krajinných jevů
 • mapy antropogenních záteží
 • vysvětlivky k mapám 1:50 000 a instrukce k používání map (on-line v digitálním archivu ČGS)
Podrobnější přehled a informace na stránkách České geologické služby

Geovědní a geologické mapy ČR v měřítku 1:25 000

Podrobnější přehled a informace na stránkách České geologické služby

Geovědní a geologické mapy k zakoupení na CD či DVD

Některé geovědní mapy či dokonce celé sady takovýchto map je možné zakoupit v elektronické podobě na CD či DVD jako například:

Geologické mapy ČR v měřítku 1:25 000 (DVD-ROM)

Tento soubor představuje 940 nascanovaných geologických map ČR (odkrytých i zakrytých, včetně příloh) v měřítku 1:25 000 z let 1955 až 2001 uložených v mapovém archivu ČGS.

Součástí souboru jsou geologické mapy v současnosti používaném souřadném systému S-JTSK a listokladu základní mapy středního měřítka ("Křovákovo zobrazení") - většinou se jedná o mapy tištěné, v některých případech však byly k dispozici jen mapy rukopisné (tedy ručně kreslené).

Druhou (o něco větší) součástí jsou starší geologické mapy v souřadném systému S-42 zobrazení Gauss-Krüger, které představují předcházející etapu geologického mapování ČR v měřítku 1:25 000 (kdy se tento souřadný systém a listoklad původně používal) - tyto mapy jsou výhradně rukopisné (tedy ručně kreslené geologické mapy, které nejsou k dispozici v tištěné podobě pro prodej).

Soubor tedy obsahuje celkem dvě "sady" geologických map v různých listokladech. V měřítku 1:25 000 však nebylo zmapováno celé území ČR a tak pro některé oblasti nemusí být k dispozici žádná geologická mapa v tomto měřítku. Existují ale i oblasti, kde jsou k dispozici geologické mapy v obou souřadných systémech / listokladech.


novější mapy - S-JTSK/ZM

starší mapy - S-42/GK

K dispozici je on-line demoverze produktu, která je však omezena - přístupné jsou mapy jen z kraje Vysočina. Používejte menu v modrém pruhu v záhlaví.

Ukázka mapového listu S-JTSK / základní mapa středního měřítka ("Křovákovo zobrazení")
Ukázka mapového listu S-42 / Gauss-Krüger
Zakoupit v internetovém obchodě

Geologické mapy Evropy (1780-1918) (DVD-ROM)

DVD obsahuje výběr historických geovědních map z období před rokem 1918 - konkrétně se jedná o 385 samostatných map, 182 mapových příloh, 192 doplňkových textů, 50 vysvětlivek, 85 grafických příloh a 4 titulní listy. Součástí autorského rejstříku je 107 životopisů významných autorů.

Mapy zobrazují především území Čech, Moravy, Slezska (450 map) a Slovenska (120 map), ale i přilehlá území v rámci Evropy (35 map). Materiály publikované na tomto DVD pochází především z mapového archivu a knihovny České geologické služby.

On-line demo | Zakoupit v internetovém obchodě

Atlas GeoČR 500 (CD-ROM)

Digitální mapový atlas obsahuje 11 map s geovědní tématikou v měřítku 1 : 500 000 (geologická mapa, radiometrická mapa, geomagnetická mapa, mapa radonového rizika, metalogenetická mapa, mapa minerálních vod, gravimetrická mapa, digitální výškopis, družicová mapa, mapa krajinného pokryvu a topografická mapa). Moderní prostředky GIS umožňují nejen mapy prohlížet, ale i sledovat vzájemné souvislosti a přírodní zákonitosti.

On-line demo (obsahuje popis dat a ilustrační náhledy) | Zakoupit v internetovém obchodě

Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000 (CD-ROM)

CD-ROM představuje kompletní soubor map radonového indexu v měřítku 1 : 50 000 pokrývající celé území ČR. Mapy radonového indexu geologického podloží byly sestaveny na základě výsledků Radonového programu České republiky, realizovaného od r. 1990 ve spolupráci s Asociací Radonové Riziko, které sdružuje firmy, zabývající se měřením radonu v podloží a v objektech.

On-line prohlížení (používejte menu v zeleném pruhu v záhlaví)
Zakoupit v internetovém obchodě

Nenašli jste zde požadovanou mapu nebo mapový list?

Velké množství map i jednotlivých mapových listů, které nikdy nebyly vydány pro účely prodeje, jsou k dispozici v archivu České geologické služby, kde naleznete například i pracovní mapy z mapování na jejichž základě byly sestaveny a vydávány výše citované mapy a mapové listy určené k prodeji.

Více informací o možnostech získání archivních map

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]