Skok na navigaci
Geologické mapy > Mapy na internetu

Geovědní a geologické mapy on-line na internetu

Česká geologická služba umožňuje on-line bezplatný přístup prostřednictvím internetového mapového serveru k vybraným mapám. Následující tabulka uvádí některé příklady on-line poskytovaných map:

Druh mapyTyp, měřítkoPokrytíPoznámka
Geologická mapa1 : 50 000celá ČRDigitální i scanovaná
Geologická mapa1 : 200 000celá ČRJen scanovaná
Geologická mapa1 : 500 000celá ČRDigitální i scanovaná
Hydrogeologická mapa1 : 50 000celá ČRJen scanovaná
Hydrogeologická mapa1 : 200 000celá ČRJen scanovaná
Mapa radonového indexu1 : 50 000celá ČRDigitální
Mapa radonového indexu1 : 500 000celá ČRDigitální

Toto je opravdu jen několik příkladů - on-line dostupných map z datových zdrojů České geologické služby je mnohem více, jen se liší způsoby jejich zpřístupnění.

Digitální (odborně vektorová) mapa je sestavena pomocí počítače na základě dat uložených v paměti. K prvkům zobrazeným na těchto mapách jsou připojeny i další informace. Například u geologické mapy zobrazující různé jednotky jsou dostupné bližší popisné údaje o každé jednotce zobrazené v mapě.

Scanovaná (odborně rastrová) mapa má charakter obrázku připojeného do souřadného systému, který byl získán skenováním papírové mapy. S těmito mapami nelze provádět takové operace jako s digitální mapou - v podstatě je možné je pouze zobrazovat (prohlížet, tisknout a podobně).

Jednoduché a rychlé on-line nahlížení do geologických map

Pro začínající uživatele mapových služeb je přímo na těchto stránkách k dispozici jednoduchý nástroj pro získání statického výřezu z geologických a dalších geovědních map z datových zdrojů České geologické služby. Pro získání takové mapy jsou nutné dva kroky - nejdříve je nutné vybrat místo (lokalizaci), pro které je požadována mapa (výběr se provádí v klasické topografické mapě nebo procházením regionálního členění ČR) a dále zvolit druh požadované geovědní mapy.

Geologické mapy ČR - výběr lokalizace nakliknutím v mapě (topografické či letecké)
Geologické mapy ČR - výběr lokalizace procházením regionů (okresy a katastrální území)

On-line aplikace mapového serveru pro zkušenější uživatele

Česká geologická služba dále v rámci mapového serveru provozuje několik aplikací jejichž prostřednictvím je možné pracovat s mapami. Aplikace se zobrazí ve vašem prohlížeči - není potřeba žádný další program. Tyto aplikace jsou však náročnější na obsluhu - ta se podobá spíše práci s geografickými informačními systémy a jsou tedy vhodné spíše pro zkušenější uživatele:

Vstoupit do aplikací mapového serveru České geologické služby

Česko-slovenská přehledná geologická mapa on-line na internetu

V rámci řešení mezinárodního projektu One Geology Europe, jehož cílem je vytvoření mezinárodní geologické mapy, byla vytvořena a na internetu zpřístupněna přehledná česko-slovenská geologická mapa. Jedná se o aplikaci, která syntetizuje data z českého a slovenského zdroje.

On-Line Česko-slovenská přehledná geologická mapa v měřítku 1:500 000
Ve výchozím stavu je zobrazena pouze česká část mapy. Po kliknutí na ikonku "+" při pravém okraji mapového výřezu bude zobrazen seznam vrstev, ve kterém si můžete zapnout i slovenskou část mapy nebo vybrat jiný topografický podklad, nad kterým chcete mapy prohlížet.

Další mapy a možnosti on-line přístupu pro pokročilé uživatele

Pro skutečně pokročilé uživatele mapových služeb (například v rámci GIS aplikací) jsou dále přístupné i další specializované mapy a to prostřednictvím služby WMS (Web Map Service).

Pro prohlížení map přístupných v rámci služby WMS je nutné použít nástroj, který umí mapová data ve formátu WMS zobrazit. K tomu lze použít i některé nástoje volně dostupné přes internet, které fungují v prostředí běžných internetových prohlížečů. WMS data lze ale načítat například i do geografických informačních systémů a kombinovat je s vlastními daty či z daty z jiných zdrojů.

Podrobné informace o WMS službách České geologické služby

Pro uživatele, kteří nemají k dispozici žádný software pro prohlížení WMS dat ani nechtějí využít WMS prohlížečů dostupných na internetu, nabízí Česká geologická služba jednoduchou aplikaci umožňující alespoň základní nahlížení do map poskytovaných službou WMS přímo ve vašem internetovém prohlížeči (po kliknutí na modrou ikonku "+" při pravém okraji mapového výřezu můžete vybrat mapu, do které chcete nahlížet). Pro plné využití možností služby WMS včetně kombinování poskytovaných map s jinými geografickýcmi daty jsou však nutné adektvátní nástroje.

Nenašli jste zde požadovanou mapu?

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map.

Pro získání výřezu radonové mapy si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]