Skok na navigaci
Geologické mapy > Mapy na internetu > Geologické mapy ČR > Geologie, radon a geologická mapa Voltýřov

Geologie, radon a geologická mapa Voltýřov

Geologie a geologická mapa pro katastrální území Voltýřov (k.ú. 666637), obec Klučenice, pověřená obec Sedlčany, obec s rozšířenou působností Sedlčany, okres Příbram, Středočeský kraj. [JTSKY=767000; JTSKX=1100800]

Prostřednictvím této stránky získáte snadný a rychlý přístup k:

Tato stránka slouží jako nezávislý internetový rozcestník, který Vás na následujících odkazech velmi jednoduše, přímo a rychle navede na mapové výstupy a zajímavé informační zdroje (zejména geologické) provozované především Českou geologickou službou, v menší míře i dalšími institucemi.

Geologické mapy Voltýřov k prohlížení on-line

Na mapovém serveru České geologické služby jsou pro katastrální území Voltýřov on-line přístupné například následující geologické mapy, které zobrazjí geologickou stavbu a geologické složení. Odkazy na geologické mapy publikované na serverech České geologické služby pro Voltýřov - Klučenice:

Zjednodušená podrobná geologická mapa 1 : 50 000

Tato podrobná geologická mapa pro Voltýřov obsahuje zjednodušenou geologickou legendu a je spíše vhodná pro laickou veřejnost.

Zobrazit podrobnou zjednodušenou geologickou mapu pro Voltýřov

Odborná podrobná geologická mapa 1 : 50 000

Tato mapa obsahuje podrobnou geologickou legendu a je spíše vhodná pro odbornou veřejnost.

Zobrazit podrobnou geologickou mapu pro Voltýřov

Přehledná geologická mapa 1 : 500 000 - geologie širšího okolí

Na této mapě je možné zjistit polohu obce Klučenice v rámci geologické stavby širšího okolí a příslušnost obce k některému ze základních geologických celků ČR.

Zobrazit geologickou mapu širšího okolí se středem v Voltýřov

Další či jiné druhy geovědních a geologických map pro katastrální území Voltýřov, obec Klučenice lze prostřednictvím internetu získat i dalšími způsoby.

Radon a radonové riziko v Voltýřov

Česká geologická služba dále poskytuje pro katastrální území Voltýřov orientační informace ohledně radonového rizika a to ve formě radonových map i automaticky generovaných orientačních radonových posudků - obojí dostupné on-line.

Tyto informace jsou však odvozeny ze statistického zpracování dat z měření v určitém měřítku a proto jsou poskytované údaje pouze orientační a v žádném případě nenahrazují provedení lokálního průzkumu a měření. Odkazy na radonové informační zdroje České geologické služby:

Orientační mapa radonového indexu podloží 1 : 50 000

Tato mapa alespoň orientačně naznačuje míru radonového rizika z geologického podloží prostřednictvím radonového indexu podloží.

Zobrazit orientační radonovou mapu pro Voltýřov

Orientační posudek radon v podloží pro Voltýřov

Pro střední část katastrálního území Voltýřov můžete také kromě radonových map zcela zdarma získat ze služby Georeporty ČGS také orientační report - posudek radon v podloží ohledně radonového rizika.

Vygenerovat zdarma orientační posudek radon v podloží pro Voltýřov (střed)

POZOR: Informace v posudku jsou pouze orientační a nenahrazují lokální průzkum a posudek například ke stavebnímu řízení! Tento odkaz směřuje na posudek generovaný pro střed katastrálního území Voltýřov; chcete-li vygenerovat posudek pro jiné místo je možné si místo zvolit například na stránce pro on-line zobrazení mapy či v lokalizační a mapové aplikaci ČGS nebo přímo v Georeportech ČGS, kde je možné podrobnější - pokročilé nastavení.

Bližší informace o radonových mapách a posudcích, radonovém riziku a měření radonu naleznete na stránce věnované radonu, radonovým mapám a posudkům v okrese Příbram.

Pro Voltýřov, Klučenice vás může dále zajímat

Geologie Voltýřov a okolí

Zajímá-li vás z hlediska geologického složení a stavby konkrétní místo v katastrálním území Voltýřov nebo v jeho blízkém okolí, můžete si váš konkrétní bod zájmu nastavit v lokalizační a mapové aplikaci České geologické služby a přímo k němu si pak nechat zobrazit příslušné geologické mapy či další informace.

Geologie Voltýřov v lokalizační a mapové aplikaci České geologické služby

Současné i historické fotografie Voltýřov a okolí

Fotoarchiv České geologické služby obsahuje tisíce on-line přístupných současných i historických fotografií s geologickou tematikou. Kliknutím na následující odkaz můžete zkusit vyhledat současné i historické snímky pro Klučenice - Voltýřov a okolí.

Fotografie Voltýřov a okolí ve Fotoarchivu České geologické služby

Katastrální mapa Voltýřov, obec Klučenice

Potřebujete-li nahlédnout do katastrální mapy pro katastrální území Voltýřov, obec Klučenice můžete využít on-line bezplatnou službu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Nahlížení do katastru nemovitostí, kde je možné volně nahlížet také do katastrálních map ČR.

Katastrální mapa pro Voltýřov, obec Klučenice (po otevření mapy je nutné dostatečně přiblížit požadované území - katastrální mapy se zobrazují až při dostatečném přiblížení)

Historické a archivní mapy

Zajímají-li vás také historické a archivní mapy, pak určitě nahlédněte do on-line archivu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru http://archivnimapy.cuzk.cz. On-line archiv například zpřístupňuje Císařské otisky, což jsou v podstatě historické katastrální mapy z 19. století.

Podrobné historické letecké mapy (ortofotomapy)

Česká informační agentura životního prostředí provozuje aplikaci pro evidenci kontaminovaných míst jejíž součástí je i podrobná historická letecká mapa celé ČR. Tyto přes 50 let staré historické mapy jsou navíc v rozlišení srovnatelném se stávajícím leteckými mapami přístupnými na internetu.

Nahlédněte do geologické mapy

svého okolí a zjistěte jaké horniny se u vás nacházejí, jak vznikly a z jakého období geologické minulosti Země pocházejí.

Stačí jen když si jednoduše nakliknete vaši lokalitu v mapě nebo nalistujete v seznamu vaši obec.

Radonové mapy a on-line posudky

Orientační radonové riziko ve vaší lokalitě můžete zjistit z radonových map či bezplatných on-line posudků.

Pro získání výřezu radonové mapy či bezplatného radonového posudku si prosím vyberte příslušnou lokalitu.

Turistické geologické mapy

Česká geologická služba vydává také geologické mapy pro turisty. Jedná se o přírodovědně-geologické mapy doprovázené popisy geologických zajímavostí v daných oblastech. Zakoupit lze například mapy pro:

Nová geologická mapa ČR

Po čtyřiceti letech byla v roce 2007 vydána nová kompletně digitálně zpracovaná Geologická mapa ČR v měřítku 1:500 000. Tato mapa tedy shrnuje moderní poznatky i dosavadní výsledky výzkumů geologického složení našeho území za několik desetiletí.

Více informací
Náhled mapy
Zakoupit mapu

Geologické mapy.cz na Facebooku

Sdílet odkaz Geologické mapy.cz

Bookmark and Share

Tyto stránky neprovozuje Česká geologická služba ani žádná jiná instituce. Tyto stránky ze své záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Účelem stránek je pokud možno srozumitelně informovat běžné uživatele o geologických mapách a zejména o širokých možnostech přístupu k nim. Proto jsou tyto stránky také rozcestníkem, který pomocí odkazů velmi jednoduše a rychle navede uživatele přímo na mapové výstupy i další zajímavé informační zdroje.

Bližší informace o stránkách geologické mapy.cz | Kontakt:
© geologicke-mapy.cz Použití materiálů je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů autorských práv
[CNW:Counter]